O nas

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ZESPOŁU OPIEKI MEDYCZNEJ „DOMOWY SZPITAL” WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ „SZANSA - DOMOWY SZPITAL”


ul. Spółdzielcza 5
21-500 Biała Podlaska

tel. 83 414 76 30 Prezes
tel. 83 414 72 36 Księgowość
e-mail: szansa@szpitalbp.pl

KRS: 0000177603
REGON: 030935747

konto bankowe: Bank Spółdzielczy  47 8025 0007 0020 0660 2000 0010

Trochę historii:

W dniu 23 października 2003r. z inicjatywy pracowników szpitala zostało powołane Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej „SZANSA”.

W kwietniu 2005 r. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej wpisał je do wykazu instytucji, organizacji społecznych i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i 49 Kodeksu Karnego, prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Pozwoliło to na pozyskiwanie środków z nawiązek sądowych.

 

11.04.2019r. stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego pod nazwą Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Zespołu Opieki Medycznej „Domowy Szpital” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej „SZANSA- DOMOWY SZPITAL”

Celem stowarzyszenia jest:

  • Pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych na pomoc w utrzymaniu i rozwoju Zespołu Opieki Medycznej „Domowy Szpital” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej,
  • Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do kompleksowej opieki domowej, stacjonarnej, a także ambulatoryjnej nad chorymi w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
  • Promowanie Zespołu Opieki Medycznej „Domowy Szpital” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej,
  • Działalność charytatywna.

 

Powrót na początek strony