Działalność

Stowarzyszenie „SZANSA - DOMOWY SZPITAL”

To dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie posiadające osobowość prawną.

Działalność opiera na społecznej pracy i zaangażowaniu członków oraz pomocy, życzliwości i zrozumieniu ludzi dobrej woli. Dzięki temu może być zrealizowanych wiele przedsięwzięć oraz inicjatyw służących pacjentom i Szpitalowi. Z pieniędzy zebranych ze sprzedaży cegiełek, nawiązek sądowych oraz darczyńców dotychczas udało  się wesprzeć m. in.:

- zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym: defibrylatorów, aparatu Holtera, wózków do przewozu chorych z wyposażeniem, aparatu Holtera, wózków do przewozu chorych z wyposażeniem, aparatu do hemodializ;

- budowę lądowiska dla helikopterów;

- zakup drukarki i bindownicy oraz drukarki i programu do kart z grupą krwi;

- zakup ubrań ochronnych dla personelu medycznego szpitala;

- doposażenie poczekalni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i działalności Pracowni Rezonansu Magnetycznego;

- pokrycie kosztów szkoleń i konferencji kadry szpitala;

- pokrycie kosztów pobytu w szpitalu osób nieubezpieczonych.

Obecnie priorytetem jest zakup nowoczesnych koncentratorów tlenu oraz ssaków dla dzieci i  dorosłych w Hospicjum Domowym

Bardzo liczymy na wsparcie wszystkich, dla których ważne jest zdrowie mieszkańców naszego regionu oraz jakość usług świadczonych przez  Domowy Szpital, w którym znajduje się m.in. Hospicjum Stacjonarne, Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych oraz Zakład Opiekuńczo- Leczniczy.

 


Wszystkie osoby pragnące wspomóc materialnie działalność Stowarzyszenia
prosimy o wpłaty na konto:

Bank Spółdzielczy Biała Podlaska - 47 8025 0007 0020 0660 2000 0010

lub

 w recepcji Domowego Szpitala codziennie w dni robocze w godzinach 8.00-15.00


Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w dzieło pomocy, serdecznie dziękujemy.

 

Powrót na początek strony